SMR

KE042-026006-

Suíomh

Séadchomhartha

Téacs

Cill Mhaoilcéadair Crois (Kilmalkeadar)

Tras-scríobh

Aistriúchán

Cill Mhaoilcéadair Crois
Suíomh taifeadta ag Helene Brennan.