An Baile Riabhach
SMR

KE043-140008-

Suíomh

Suíomh luatheaglasta Theampall Mhancháin, ar a dtugtar Teampall Geal chomh maith, óna bhfuil radharc iontach trasna ar Chuan an Daingin. Is é atá sna fothracha aireagal de chloch shingil (chomh hard le 2.75m in áiteanna), bunchloch roinnt bothán de chloch shingil, reilig agus fothracha imfhálú fochiorclach. Tá roinnt bollán le hinscríbhinní croise agus leaca beaga ina seasamh sa reilig agus os comhair an aireagail tá colún mór le hogham air.'


Séadchomhartha

1.68m x 0.46m x 0.28m.
'Tá cros le géaga cothroma, ag síneadh go minic, gearrtha ar an aghaidh, ar thaobh deas den inscríbhinn, agus tá cros eile, le píosaí deiridh fairsingíocha ... greanta ar dhromchla na haghaidhe eile... Tá marc greanta i líne cothreomhar leis an ogham i leath-cheannlitreacha déanta go garbh. Is é atá scríofa ann, FECT QUENILOC agus focal eile ina dhiaidh sin nach féidir a léamh'.


Téacs

Suas. 'Tá an barr briste agus réabtha... A mhéid agus is féidir a fheiceáil tá an inscríbhinn an-soiléir, cé go bhfuil damáiste déanta do roinnt de na gutaí'


An Baile Riabhach


Tras-scríobh

QENỊLOCI MAQI MAQI-AINIA MUC̣[OI]


Aistriúchán

'de Cheallach mac Mhac-Áine? den treibh?'


Baile Riabhach
Suíomh taifeadta ag Kathleen Reen.